HF undervisnings[-]beskrivelser sommer 2018

FREDERIKSSUND

Fag niveau holdkode lærer

Dansk_C_1gdacmf1_Mikkel_Weinreich_Larsen

Engelsk_B_1genbeh1_Lise_M_Christensen

Engelsk_C_1gencsf1_Per_Christensen

Psykologi_C_1gpscef1_Carsten_B_Nielsen

Samfundsfag_C_1gsacef1_Lise_M_Christensen

 

HELSINGØR

Fag niveau holdkode lærer

Biologi_B_4gbibmf1_Louise_Adelhart_Pedersen

Dansk_A_1I_Sika_Thrane

Dansk_A_1S_Felicia_Weile

Dansk_A_1X_Jeanette_Landsvig

Dansk_A_2I_Louise_M_Johnsen

Dansk_A_2S_Niels_Holm

Dansk_A_2X_Mads_Haahr_Andersen

Dansk_A_4gdaaeh1_Felicia_Weile

Dansk_A_4gdaafh1_Simon_Beierholm

Dansk_A_4gdaafh2_Nathalie_Lerche

Engelsk_A_4genasf1_Camilla_Thomsen

Engelsk_B_1I_Louise_M_Johnsen

Engelsk_B_1S_Jeanette_Landsvig

Engelsk_B_1X_Louise_M_Johnsen

Engelsk_B_4genbeh1_Anna_Baagøe

Engelsk_B_4genbfh1_Crispin_Guy_Belmonte

Geografi_C_4ggecff1_Louise_Stetkær

Historie_B_4ghibfh1_Mette_Rønje

Idræt_C_4gidcsf2_Julie_Dyrvig_Strenov

Kemi_B_4gkebsh1_Gitte_Bisgaard

Kemi_C_4gkecef1_Palle_Hobolth

KS_B_2I_Peder_Leerhøj_mfl

KS_B_2S_Niels_Holm_mfl

KS_B_2X_Peder_Leerhøj_mfl

Matematik_B_4gmabmh1_Per_Andersen

Matematik_B_4gmabmh2_Per_Andersen

Matematik_C_1I_Peder_Leerhøj

Matematik_C_1S_Gitte_Bisgaard

Matematik_C_1X_Per_Andersen.doc

Matematik_C_4gmacsh1_Camilla_V_Nielsen

NAT_B_1I_Louise_A_Pedersen_mfl

NAT_B_1S_Louise_Stetkær_mfl

NAT_B_1X_Louise_A_Pedersen_mfl

Psykologi_B_4gpsbmh1_Kasper_F_Nielsen

Psykologi_B_4gpsbsh1_Julie_Strenov

Psykologi_C_4gpscmf1_Nathalie_Lerche

Psykologi_C_4gpscmf2_Sofie_Munk

Religion_C_4grlcef1_Jane_Knudsen

Samfundsfag_B_4gsabmh1_Rune_Holm

Samfundsfag_B_4gsabmh2_Rune_Holm

Samfundsfag_C_4gsacmf1_Anna_Baagøe

 

HILLERØD

Fag niveau holdkode lærer

Billedkunst_C_3gbkcsp1_Marianna_Kiel

Biologi_B_3gbibmh1_Anne_Tellef

Biologi_B_3gbibmh2_Maria_Obel_mfl

Biologi_C_3gbicef1_Anne_Tellef

Biologi_C_3gbicel1_Camilla_Vasquez_Nielsen

Biologi_C_HFIN_Regina_Spiss

Dansk_A_1A_Kenneth_Thrane

Dansk_A_1B_Jan_Kølle

Dansk_A_1C_Stig_Neumann

Dansk_A_1D_Christina_Schou

Dansk_A_2A_Anja_Frederiksen

Dansk_A_2B_Stig_Neumann

Dansk_A_2D_Christina_Schou

Dansk_A_2E_Rikke_H_Balle

Dansk_A_3gdaaeh1_Birgitte_Mellin

Dansk_A_3gdaafh1_Tom_Unkerskov

Dansk_A_3gdaafh2_Marianna_Kiel

Dansk_A_3gdaafh3_Marta_Winge

Dansk_A_3gdaamh1_Marta_Winge

Dansk_A_3gdaaah1_Kirsten_Poulsdatter_Larsen

Dansk_C_3gdacff1_Birgitte_Mellin

Engelsk_A_3genamf1_Jane_Deele

Engelsk_A_3genash1_Brian_Kaae

Engelsk_B_1A_Rikke_H_Balle

Engelsk_B_1B_Per_Christensen

Engelsk_B_1C_Admir_Adzemovic

Engelsk_B_1D_Brian_Kaae

Engelsk_B_3genbeh1_Tom_Unkerskov

Engelsk_B_3genbeh2_Admir_Adzemovic

Engelsk_B_3genbel1_Kirsten_P_Larsen

Engelsk_B_3genbfh1_Kirsten_P_Larsen

Engelsk_B_3genbfh2_Jane_Deele

Engelsk_B_3gHFIN1_Birte_Kristensen

Engelsk_C_3gencel2_Brian_Kaae

Engelsk_C_3gencff1_Anja_Frederiksen

Erhvervsøkonomi_C_3geøceh1_Henrik_Gøtterup-Tang

Erhvervsøkonomi_C_3geøcel1_Henrik_Gøtterup-Tang

Fysik_B_3gfybah1_Gert_F_Nielsen

Geografi_C_3ggecel1_Sofie_Vinter_Juul

Geografi_C_3ggecff1_Kenneth_Thrane

Historie_B_3ghibeh1_Søren_Frost

Historie_B_3ghibel1_Mette_Rønje

Historie_B_3ghibmh1_Jan_Kølle

Idræt_B_3gidbfh1_Per_Christensen

Kemi_B_3gkebsh1_Lotte_Vaa

Kemi_C_3gkecef1_Maria_Obel_mfl

KS_B_1C_Hans_Henrik_Pedersen_mfl

KS_B_2A_Peter_Hjørlund_mfl

KS_B_2B_Peter_Hjørlund_mfl

KS_B_2D_Anders_Cordes_mfl

KS_B_2E_Anders_Cordes_mfl

Matematik_A_3gmaaah1_Gert_F_Nielsen

Matematik_B_3gmabel1_Andreas_Drachmann_Rasmussen

Matematik_B_3gmabmh1_Gert_F_Nielsen

Matematik_B_3gmabmh2_Andreas_D_Rasmussen

Matematik_C_1A_Anne_Gregersen

Matematik_C_1B_Anne_Nielsen

Matematik_C_1C_Gert_F_Nielsen

Matematik_C_1D_Andreas_Drachmann_Rasmussen

Matematik_C_3gmacel1_Camilla_Vasquez_Nielsen

Matematik_C_3gmacfh1_Anne_Gregersen

Matematik_C_3gmacmh1_Anne_Gregersen

Matematik_C_3gmacsf1_Katrine_Rath

NAT_B_1A_Lotte_Vaa_mfl

NAT_B_1B_Anne_Nielsen_mfl

NAT_B_1C_Lotte_Vaa_mfl

NAT_B_1D_Lotte_Vaa_mfl

Psykologi_B_3gpsbel1_Carsten_B_Nielsen

Psykologi_B_3gpsbmh2_Charlotte_Preisel

Psykologi_B_3gpsbmh11708_Mikkel_Wittenburg_Petersen

Psykologi_C_3gpscel2_Kari_Kvottrup

Psykologi_C_3gpscmf1_Stefan_Stendorf

Psykologi_C_3gpscmf2_Kari_Kvottrup

Psykologi_C_3gpscmf3_Rune_R_Lauridsen

Religion_C_3grlcel2_Søren_Frost

Religion_C_3grlcff1_Sofie_Dall

Samfundsfag_B_3gsabel1_Jesper_Larsen

Samfundsfag_B_3gsabmh1_Anders_Cordes

Samfundsfag_B_3gsabmh2_Mikkel_Wittenburg_Petersen

Samfundsfag_C_3gsacel2_Henrik_Gøtterup_Tang

Samfundsfag_C_3gsacmf1_Amanda_Birkegaard_Nielsen

Samfundsfag_C_3gsacmf2_Henrik_Gøtterup_Tang

Tysk_B_3gtybmh1_Regina_Spiss