Mission, vision og værdier

Mission

Vi leverer almendannende og kompetencegivende uddannelse på et højt fagligt og pædagogisk niveau til unge og voksne i Nordsjælland

Det betyder, at vi tilbyder disse uddannelser:

 • Hf, Højere Forberedelseseksamen, som toårig hf og som enkeltfag
 • AVU, Almen Voksen Uddannelse, 9. og 10. klasse for voksne
 • FVU, Forberedende Voksen Undervisning
 • Ordblindeundervisning for voksne

 

Vision

Vi hæver uddannelsesniveauet i Nordsjælland og ønsker at blive oplevet som det mest professionelle uddannelsessted af kursisterne, af virksomhederne og af medarbejderne

Det betyder, at:

 • kursisterne oplever et uddannelsesmiljø, hvor de bliver styrket og i stand til at gennemføre deres uddannelse
 • virksomhederne får den bedste opkvalificering af deres medarbejdere
 • vi tiltrækker de dygtigste medarbejdere, der arbejder for kvalitet og udvikling af undervisningen og uddannelsesinstitutionen

 

Værdier

Engagement og ansvarlighed

Det betyder, at vi:

 • udtrykker glæde over fremskridt og resultater
 • viser stolthed over vores arbejde og aldrig er ligeglade
 • holder aftaler og hjælper hinanden
 • tager ansvar for egen personlig og faglig udvikling

 

Åbenhed og gensidig respekt:

Det betyder, at vi:

 • lytter aktivt til hinanden
 • ser vores forskellighed som en styrke
 • i ord og handling viser tillid til andres evner

 

Kreativitet og fleksibilitet

Det betyder, at vi:

 • værdsætter utraditionel tænkning
 • er positive over for nye løsningsforslag og ideer
 • ser forandringer som udviklingsmuligheder