Pædagogiske udviklings[-]projekter

HF & VUC Nordsjælland har et konstant fokus på at udvikle og forbedre undervisningen og undervisningsmiljøet. En af vejene hertil er skolens deltagelse i pædagogiske udviklingsprojekter i regionsregi og under Undervisningsministeriet.

Læs her om de seneste projekter, vi har deltaget i på HF:

 

Nye lærerroller på VUC – øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

3-årigt regionsprojekt med 5 deltagende VUC’er med det formål at øge gennemførelsen på HF og AVU bl.a. gennem et særligt fokus på udvikling af lærernes relationskompetencer, klasseledelseskompetencer og anvendelse af kursisttypologi.
Læs om projektets resultater og erfaringer, og få inspiration fra deltagerskoler og oplægsholdere via film, oplæg, forløb og øvrige materialer.

 

Projekt e-learning

3-årigt regionsprojekt med 8 deltagende VUC’er og gymnasier. Målet med projektet var at udvikle et nyt e-leaningskoncept, der fremmer unges og voksnes muligheder for at få adgang til og gennemføre en ungdomsuddannelse realiseret gennem udvikling af en e-learningspædagogik, e-learningsprodukter og -teknologi og endvidere gennem udvikling af en e-learningskompetenceudvikling af et større antal lærere. Læs projektets evalueringsrapport.

 

Ny skriftlighed

1-årigt projekt under Undervisningsministeriet med det formål at forbedre kvaliteten af det skriftlige læringsudbytte hos kursisterne og styrke deres studiekompetencer. Fokus på målrettet og systematisk arbejde med kursisternes skriftlige kompetencer og skrivning som læringsstrategi samt styrkelse af samarbejdet mellem lærere i og på tværs af fag, således at arbejdet med skriftlighed i de forskellige fag understøtter hinanden. Læs ministeriets samlede projektrapport for de 18 deltagende skoler, vores egen projektrapport,  bilag 1bilag 2A , bilag 2Bbilag 3 og find inspirerende input til skriftlighedsarbejdet.

 

Progression og overgang

3-årigt regionsprojekt med 21 deltagende VUC’er og gymnasier samt en række videregående uddannelsesinstitutioner. Projektets mål var at give gymnasieelever og HF-kursister et realistisk indblik i de studiekompetencer, der kræves ved de videregående uddannelser, samt at kvalificere og motivere deres uddannelsesvalg via samarbejde om undervisningen mellem de gymnasiale og de videregående uddannelsesinstitutioner. Læs projektets evalueringsrapport.