Optagelse på HF-IN

Sådan foregår optagelsen

Hvis du ønsker at søge om optagelse på HF-IN, så skal din ansøgning igennem en optagelsesprocedure.
Hver enkelt elev skal visiteres individuelt til HF-IN. Her kan du se trin for trin, hvordan proceduren foregår, og hvad du skal gøre.

 

  1. Udfyld ansøgningsskemaet som du finder nederst på denne side.
  2. Sørg for at indsamle de relevante udtalelser og dokumentation (hvilke står i skemaet).
  3. Send det hele samlet til skolens e-Boks senest den 1. marts. Vi optager dog også efter 1. marts, hvis der stadig er ledige pladser.
  4. Ansøgningerne bliver behandlet. Udvælgelsen af ansøgere, der går videre til en indledende samtale, sker på baggrund af en helhedsvurdering af skolehistorik, støttebehov, motivation, beskæftigelsesgrad og faglige standpunkt.
  5. Hvis du er gået videre, bliver du senest to uger efter ansøgningsfristen indkaldt til en indledende samtale. Den indledende samtale: samtalen varer en time og tager udgangspunkt i din nuværende situation for at finde ud af, om HF-IN er noget for dig. Samtidig vurderer vi, om det er realistisk, at du kan leve op til de krav, der stilles på HF-IN. Til samtalen deltager du, en fra dit netværk og leder af HF-IN, Benedicte Guts og en mentor.
  6. På baggrund af den indledende samtale vil nogle af ansøgerne blive indkaldt til en faglig screening i fag med en lav prøvekarakter. Den faglige screening: Du bliver testet i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi for at se, om dit faglige niveau er højt nok til at starte på HF-IN. Hver test varer  60 minutter.
  7. Senest to måneder efter ansøgningsfristen får du svar på, om du er optaget på HF-IN.
  8. Hvis du får besked om, at du er optaget på HF-IN, vil du senere på foråret blive indkaldt til et optagelsessamtale, der varer ca. en time. Til samtalen deltager du, en fra dit netværk, en mentor og leder af HF-IN Benedicte Guts. Formålet med samtalen er at afdække dit umiddelbare støttebehov ved opstart, så du får mest muligt ud af dine tre år på HF-IN.

Skolen kan i princippet ikke garantere at der oprettes pladser til alle, fordi alle elever visiteres individuelt.