Ansøgning om driftsoverens[-]komst

Bekendtgørelser vedrørende driftsoverenskomster på forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Bekendtgørelserne kan ses på retsinformation:

FVU

OBU

Bekendtgørelserne sætter rammerne for, hvordan VUC indgår driftsoverenskomster om FVU- og OBU-udbud.

Efter reglerne har en uddannelsesinstitution, der er omfattet af bekendtgørelsens liste over mulige driftsoverenskomstparter, ret til at ansøge om driftsoverenskomst.

Den ansøgende institution skal sandsynliggøre, at den kan opnå en årlig minimumsaktivitet på 5 henholdsvis 2 årskursister for FVU og OBU, for at have ret til driftsoverenskomst.

Ved udformningen af en ansøgning skal der anvendes det af styrelsen udarbejdede ansøgningsskema. Ansøgningen sendes til HF & VUC Nordsjælland Trine Larsen trl@vucns.dk

Driftsoverenskomst om udbud af OBU – marts 2021

Driftsoverenskomst om udbud af FVU – marts 2021

Ansøgning om driftsoverenskomst for OBU – marts 2021

Ansøgning om driftsoverenskomst for FVU – marts 2021