Kvalitets[-]system

For at sikre kvaliteten af undervisning gennemfører HF & VUC Nordsjælland forskellige evalueringer.

Du kan læse mere om evalueringerne her.

For HF & VUC Nordsjælland er det vigtigt, at alle har en god oplevelse med vores skoler. Både kursister og medarbejdere.
Derfor har vi et kvalitetssystem. Det skal gøre os i stand til at svare kvalificeret på, om det vi gør er rigtigt:
  • Den enkelte medarbejders kompetencer og kompetenceudviklingsbehov evalueres gennem jævnlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og gruppeudviklingssamtaler (GRUS).
  • Den enkelte kursist evalueres løbende i undervisningen og har en jævnlig dialog med læreren om egen kompetenceudvikling.
  • Vi gennemfører holdevalueringer på alle hold.
  • Hvert andet år gennemfører vi en kursisttilfredshedsundersøgelse (ETU), som også inkluderer en undervisningsmiljøvurdering.
    Kursisttilfredshedsundersøgelsen evalueres af kursistrådet, som udpeger fokusområder til opfølgning.
  • Hvert andet år gennemfører vi medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), som også inkluderer en arbejdspladsvurdering (APV).
  • Vi foretager mindre evalueringer af særlige fokusområder ved behov.
  • Vi foretager løbende opgørelser af eksamenskarakterer, gennemførelsesprocenter, optagetal og overgangsfrekvenser til videregående uddannelser. En vurdering af egne resultater er centralt i vores arbejde med kvalitetsudvikling.

Læs mere om evalueringer og opfølgning.

Arbejdet med kvalitetssikring understøttes desuden af skolens IT-strategi.

Kvalitetsarbejdet er forankret i skolens værdigrundlag, og det vægtes derfor højt, at evalueringsarbejdet foregår i et miljø af åbenhed og tillid, og at der er en høj grad af medarbejderinddragelse i alle evalueringsprocesser.

Rektor har det overordnede ansvar for det faglige og pædagogiske arbejde samt for skolens overordnede kvalitetsstyring, herunder ETU, MTU og MUS. De to overordnede uddannelsesledere for hhv. HF og AVU har ansvar for design af undervisnings-/holdevalueringer og forløbsevalueringer samt GRUS og evalueringer ift. særlige fokusområder under deres uddannelsesområder.

For at styrke de undervisningstilbud, vi har til kursisterne, indgår skolen i en række netværkssamarbejder: