Strategi

Uddannelse der åbner døre

Vi leverer almendannende og kompetencegivende uddannelse på et højt fagligt og pædagogisk niveau til unge og voksne i Nordsjælland

Det betyder, at vi tilbyder disse uddannelser:

  • Hf, Højere Forberedelseseksamen, som toårig hf og som enkeltfag
  • AVU, Almen Voksen Uddannelse, 9. og 10. klasse for voksne
  • FVU, Forberedende Voksen Undervisning
  • Ordblindeundervisning for voksne

SE HF & VUC NORDSJÆLLANDS STRATEGI HER:

 

VÆRDIER

ENGAGEMENT & ANSVARLIGHED

ÅBENHED & GENSIDIG RESPEKT

KREATIVITET & FLEKSIBILITET

VI TROR PÅ UDDANNELSE DER ÅBNER DØRE

VI FÅR ALLE MED – OG STILLER KRAV

  • Målrettet uddannelse i et mangfoldigt miljø
  • Vi flytter mennesker via faglighed, strukturer og rummelighed

VI SKABER RESULTATER SAMMEN MED ANDRE

  • Vi er en attraktiv samarbejdspartner
  • Vi ser muligheder i forandringer