Bestyrelse

Medlemmer

Formand: Bolette Christensen, repræsentant fra erhvervslivet
Næstformand: Dorthe Heide, repræsentant for erhvervsskolerne
Torben Hedelund, udpeget af kommunerne
Annegrete Juul, repræsentant for de videregående uddannelser
Mette Sabra
Liselotte Olsen, Medarbejderrepræsentant
Anders Ingemann Cordes, Medarbejderrepræsentant
Emil Røssel-Andersen, Kursistrådsrepræsentant
Frederikke Annika Hakman Jensen, Kursistrådsrepræsentant

Sekretær for bestyrelsen: Rektor Trine Larsen
Referent ved møderne: Rektor Trine Larsen

 

Referater