Bestyrelse

Medlemmer

Formand: Bolette Christensen, repræsentant fra erhvervslivet
Næstformand: Dorthe Heide, repræsentant for erhvervsskolerne
Torben Hedelund, udpeget af kommunerne
Annegrete Juul, repræsentant for de videregående uddannelser
Karina R. Jessen, udpeget af Region Hovedstaden
Liselotte Olsen, udpeget af medarbejderne
Anders Ingemann Cordes, repræsentant for medarbejderne

Sekretær for bestyrelsen: Rektor Trine Larsen
Referent ved møderne: Rektor Trine Larsen

 

Referater