ASF

Vil du på ventelisten til august-start?
Kontakt os. Se info herunder.

Lokation

Hillerød

Adgangskrav

9. klasse

Økonomi

Gratis/SU

Varighed

Individuelt

Hvem kan deltage?
  • Elever med ASF-diagnose, der har brug for:
    • Struktur og forudsigelighed i undervisningen og i løbet af skoledagene
    • Hjælp til det sociale og evt. gruppearbejde
    • Støtte til at strukturere hjemmearbejde og skriftlige opgaver
  • Du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse med en fuld afgangseksamen og have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.
  • Hvis du ikke har en fuld afgangseksamen, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale. Derefter vil optagelse bero på en helhedsvurdering.
  • Tilmelding: optagelse.dk.

Vil du vide mere?

Kontakt Benedicte Guts

beg@vucns.dk