Resultater

Vurdering af egne resultater er centralt i vores arbejde med kvalitetsudvikling. Her kan du finde et udvalg af de nøgletal, der indgår i vores udviklingsarbejde.

Nøgletal

HF & VUC Nordsjællands årsrapport 2021

HF & VUC Nordsjællands årsrapport for 2021 er udarbejdet efter paradigme fra Undervisningsministeriet.

Af årsrapporten fremgår bl.a.:
·       Udvalgte faglige resultater
·       Økonomiske resultater
·       Revisors påtegning af regnskabet

HF & VUC Nordsjællands årsrapport 2021 (PDF)

Karaktergennemsnit 2-årig HF

Elever på HF & VUC Nordsjælland har i flere år haft et eksamensresultat der ligger over landsgennemsnittet.

På Ministeriets hjemmeside kan findes link til uddannelsesstatistikken, hvor karakterer for alle uddannelsesinstitutioner er offentliggjort.

Læs mere om karaktergennemsnittet på HF & VUC Nordsjællands Hillerød afdeling og Helsingør afdeling.

Fuldførelsesprocent 2-årig HF

På Ministeriets hjemmeside kan findes link til uddannelsesstatistikken, hvor fuldførelseprocenter for alle uddannelsesinstitutioner er offentliggjort.

Læs mere om fuldførelseprocenten på HF & VUC Nordsjællands Hillerød afdeling og Helsingør afdeling.

Overgang til videre uddannelse fra 2-årig HF

På Ministeriets hjemmeside kan findes link til uddannelsesstatistikken, hvor overgangen til videre uddannelse er offentliggjort.
De senest opgjorte tal (fra 2017) viser, at HF & VUC Nordsjælland har et højt afsæt af 2-årig HF-studenter til videregående uddannelser:
Erhvervsfaglige uddannelser: 16%
Korte videregående uddannelser: 12,6%
Mellemlange videregående uddannelser: 42%
Uoplyst: 29,4%

Læs mere om overgangen til videre uddannelse på HF & VUC Nordsjællands Hillerød afdeling og Helsingør afdeling

Karakterer

Her finder du oversigter over gennemsnitskarakterer fordelt på uddannelser og afdeliger:

2021/2022