Økonomi

Hvad koster det?

 

 

Betaling og tilskud

Uddannelser med VUC Erhverv kan finansieres på mange måder. Det afhænger af, hvordan virksomhedens forløb sammensættes.

Nogle undervisningsforløb er gratis, mens der for andre er et deltagergebyr.

Der findes forskellige muligheder for tilskud, der gør det attraktivt at efter- og videreuddanne jeres medarbejdere.

Kontakt os for mere information.

VUC Erhverv

· Ordblindeundervisning (OBU): Gratis

· Forberedende Voksenundervisning (FVU): Gratis

· HF: Gebyr. Kontakt os for priser.

· Almen Vokenundervisning (AVU): Gebyr. Kontakt os for priser.

Kan vores medarbejdere få støtte, når de uddanner sig?

Med Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) har jeres virksomhed mulighed for at efter- og videreuddanne medarbejdere i arbejdstiden.

SVU udbetales enten til medarbejderen som kompensation for medarbejderens løn – eller til jeres virksomhed som erstatning for medarbejderens arbejdskraft.

Der findes en række betingelser for, hvem der kan modtage SVU, og til hvilke uddannelser.

Læs mere om betingelserne, hvordan man ansøger og se satserne for SVU. 

Kan vi få tilskud til vikardækning, når medarbejdere uddanner sig?

Med jobrotation kan virksomheden efteruddanne en medarbejder og ansætte en vikar imens.

I skal stadig aflønne medarbejderen, der er under uddannelse, men modtager tilskud til vikaren.

Læs mere om jobrotation, eller kontakt os hvis du har brug for at vide mere.

Vil du videre?

Kontakt VUC Business Partner:

Lars Lysdahl
Salgs- og Udviklingschef
lly@vuclyngby.dk
24 84 27 73

Robert Clausen
Uddannelseskonsulent
rcl@vuclyngby.dk
45 11 60 54