ExamCookie

 

Download ExamCookie

ExamCookie ved prøver og eksamener

Som kursist på HF & VUC Nordsjælland er du forpligtet til at anvende ExamCookie-programmet under både skriftlige og mundtlige prøver samt eksamener.

ExamCookie har to hovedformål:

  • at forebygge og opdage eksamenssnyd
  • at give dig dokumentation for, at du har overholdt reglerne. Det sikrer, at du ikke bliver uretmæssigt mistænkt for at snyde ved en eksamen
Sådan virker det

ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, herunder aktive URL-adresser, processer, clipboard-indhold og tager skærmbilleder ved større ændringer på skærmen. Programmet registrerer, hvis du bruger ikke-tilladte hjælpemidler under en eksamen.

Den ansvarlige for eksamensafholdelsen har overblik over computeraktiviteten under eksamen. Efter eksamen sorterer programmet automatisk de data, der er samlet fra din computer, og identificerer enhver form for kommunikation med omverdenen eller brug af ikke-tilladte hjælpemidler.

Vejledning til ExamCookie

Sådan behandler vi persondata om dig i ExamCookie

Ofte stillede spørgsmål om ExamCookie (FAQ)

Download ExamCookie