Medarbejdere

Susanne Hervig Clement
Ordblindeunderviser, FVU læsning
Susanne Kegel
Personale og løn
Sven Arne Marcussen
Mentor
Thomas Larsen
Økonomichef
Tine Tønnes Sørensen
Biologi
Tom Unkerskov
Dansk, Engelsk
Tove Søndergaard Bak
Uddannelsesvejleder
Trine Larsen
Rektor
Troels Bejerholm Jørgensen
Teknisk service
Ulrik Højgaard Møller
Dansk, Samfundsfag, Engelsk
156