Første student på HF-IN i Hillerød

”Jeg har haft svært ved at passe ind,” siger Aura. ”Jeg er meget anderledes i forhold til andre fra de klasser jeg tidligere har gået i. Det har også været svært for lærere at forstå mine udfordringer. Sikkert fordi mine diagnoser er usynlige. Derfor har det været svært for andre at se og forholde sig til”.

HF-IN er en særligt tilrettelagt HF på HF & VUC Nordsjælland.

HF-IN er for unge mellem 16 og 30 år der er diagnosticeret med angst, depression eller indenfor autismespektret -eller af andre grunde er psykisk sårbare.

HF-IN tager tre år at gennemføre.

HF-IN blev oprettet i 2017. Første årgang bliver studenter nu.