Ny HF for ordblinde

Kun 69 % af de ordblinde unge gennemfører en ungdomsuddannelse. For den øvrige årgang er tallet 85%.

Den forskel arbejder HF & VUC Nordsjælland på at gøre mindre. Derfor har vi derfor etableret en 3-årig HF (HFO) som et særligt tilbud til elever, der er udfordret af ordblindhed.

Her har vi fokus på god tid til opgaverne og professionel, målrettet støtte.

Med HFO ønsker vi at give ordblinde elever de samme gode muligheder for at indfri deres potentiale, som deres jævnaldrende har.

I de seneste år har der været stadig mere fokus på ordblindhed i folkeskolen.

Alligevel kan det være meget svært for ordblinde at håndtere overgangen til HF, STX, HHX eller HTX.

Læs mere på vucns.dk.