Nyt samarbejde om efteruddannelse

”Vi har mange glade kursister, og virksomhederne i vores område er også meget tilfredse med de efteruddannelsesmuligheder der er her i huset. Men det har været svært at få balance i økonomien. Hos VUC Business Partner har de virkelig taget udfordringen op. Derfor giver det god mening at forene kræfterne”
-Trine Larsen, rektor

Målet er at tilbyde lokale arbejdspladser efter- og videreuddannelse på en enkel og brugervenlig måde.

Ved at samle de to uddannelsesinstitutioners stærke netværk og branchekendskab i én organisation bliver hele Nordsjælland dækket.