Rektor Tommy Sylvest fratræder

Rektor Tommy Sylvest er efter gensidig aftale fratrådt sin stilling.

Souschef Trine Larsen fungerer indtil videre i stillingen.