E-learning med seminarer

HF & VUC Nordsjælland

Seminarer afholdes på nedenstående datoer. Alle seminarer afholdes fra kl. 18.00 til kl. 20.45, Milnersvej 40, Hillerød. Der er mulighed for vejledning fra kl. 17.15-18.00 i forbindelse med seminarer.

Seminaroversigt 2019-2020
Seminaroversigt 2019-2020
Fag/seminar Hold 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Biologi C - mandag 3ibicel1 26/8 30/9 28/10 2/12 20/1 24/2 30/3 4/5
Biologi C Laboratorie 3ibicel1 ??
Engelsk 0->B torsdag 3ienbel1 29/8 26/9 31/10 28/11 23/1 27/2 19/3 30/4
Engelsk A torsdag 3ienael1 29/8 26/9 31/10 28/11 23/1 27/2 19/3 30/4
Erhvervsøkonomi C - tirsdag 3ieocel1 3/9 8/10 19/11 10/12 21/1 10/3 31/3 5/5
Geografi C - onsdag 3igecel1 28/8 18/9 23/10 20/11 29/1 4/3 29/4 13/5
Geografi C Laboratorie 3igecel1 ??
Historie B - tirsdag 3ihibel1 27/8 1/10 5/11 3/12 28/1 3/3 14/4 12/5
Kemi C – mandag – aug-dec 3ikecel1 19/8 16/9 7/10 4/11 25/11 9/12
Matematik C – tirsdag 3imacel1 20/8 24/9 29/10 26/11 14/1 25/2 24/3 28/4
Matematik B – tirsdag 3imabel1 20/8 24/9 29/10 26/11 14/1 25/2 24/3 28/4
Psykologi C – onsdag - aug-dec 3ipscel1 14/8 25/9 9/10 30/10 13/11 4/12
Psykologi C – onsdag - jan-juni 3ipscel2 22/1 26/2 18/3 1/4 22/4 6/5
Psykologi 0->B - onsdag 3ipsbel1 14/8 25/9 30/10 4/12 22/1 18/3 1/4 6/5
Religion C – onsdag, aug.-dec. 3irlcel1 21/8 11/9 2/10 6/11 27/11
Religion C – onsdag, jan-juni 3irlcel2 15/1 19/2 11/3 15/4 13/5
Samfundsfag C – torsdag aug.-dec. 3isacel1 22/8 12/9 3/10 24/10 14/11 5/12
Samfundsfag C – torsdag jan.- juni 3isacel2 16/1 20/2 5/3 2/4 23/4 14/5
Samfundsfag 0->B - torsdag 3isabel1 22/8 3/10 14/11 5/12 16/1 5/3 23/4 14/5
Seminaroversigt 2019-2020
Seminaroversigt 2019-2020
Fag/seminar Hold 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Biologi C - mandag 3ibicel1 26/8 30/9 28/10 02/12 20/01 24/02 30/03 04/05
Engelsk 0>B - torsdag 3ienbel1 29/8 26/9 31/10 28/11 23/01 27/02 19/03 30/04
Engelsk A - torsdag 3ienael1 29/08 26/09 31/10 28/11 23/01 27/2 19/03 30/04
Erhvervsøkonomi C - tirsdag 3ieocel1 03/09 08/10 19/11 10/12 21/01 10/03 31/03 05/05
Fysik C – torsdag aug-dec 3ifycel1 15/08 19/09 10/10 07/11 21/11 12/12
Geografi C - onsdag 3igecel1 28/08 18/09 23/10 20/11 29/01 04/03 29/04 13/05
Historie B - tirsdag 3ihibel1 27/08 01/10 05/11 03/12 28/01 03/03 14/04 12/05
Kemi C – mandag aug-dec 3ikecel1 14/08 16/09 07/10 04/11 25/11 09/12
Matematik C – tirsdag 3imacel1 20/08 24/09 29/10 26/11 14/01 25/02 24/03 28/04
Matematik B – tirsdag 3imabel1 20/08 24/09 29/10 26/11 14/01 25/02 24/03 28/04
Matematik A - tirsdag 3imaael1 20/08 24/09 29/10 26/11 14/01 25/02 24/03 28/04
Psykologi C – onsdag aug-dec 3ipscel1 14/08 25/09 09/10 30/10 13/11 04/12
Psykologi C – onsdag jan-juni 3ipscel2 22/01 26/02 18/03 01/04 22/04 06/05
Psykologi 0>B - onsdag 3ipsbel1 14/08 25/09 30/10 04/12 22/01 18/03 01/04 06/05
Religion C – onsdag aug-dec 3irlcel1 21/08 11/09 02/10 06/11 27/11
Religion C – onsdag jan-juni 3irlcel2 15/01 19/02 11/03 15/04 13/05
Samfundsfag C – torsdag aug-dec 3isacel1 22/08 12/09 03/10 24/10 14/11 05/12
Samfundsfag C – torsdag jan- juni 3isacel2 16/01 20/02 05/03 02/04 23/04 14/05
Samfundsfag 0>B - torsdag 3isabel1 22/08 03/10 14/11 05/12 16/01 05/03 23/04 14/05